Uitvaartverzorging Erik van Zoest

Rouwdienst en condoleance

Tijdens de rouwdienst wordt afscheid genomen van de overledene. Dit kan in samenspraak met een voorganger, uzelf of iemand anders. Er wordt stilgestaan bij het leven, doen en laten van de overledene.

De uitvaartdienst kan op verschillende manieren benoemd worden. Dit is afhankelijk van het karakter van de dienst. Ik geef u een aantal voorbeelden. Een protestante kerkdienst, Dienst van Woord en Gebed. Een Katholieke kerkdienst, Eucharistiedienst of -viering. Voor iemand die op hoge leeftijd is overleden kan men bijvoorbeeld dankdienst of herdenkingsdienst gebruiken. Bij jongeren komt afscheidsdienst of samenkomst ook voor. Rouwdienst gebruikt men ook regelmatig. Maar alle voorbeelden zijn suggesties, geen richting. 

 

In de dienst kan men kaarsen aansteken, gedichten voorlezen, via een scherm foto’s tonen, video-opnamen maken, enz. Ook kan de dienst worden gelivestreamd zodat mensen vanuit andere locaties ook mee kunnen kijken. Bij enkele locaties, zoals een crematorium/resomatorium of een kerk, zit vaak de nodige apparatuur al op locatie voor livestreaming of video opname. Indien deze niet aanwezig is, kan er een professional ingehuurd worden.

Locaties

De locatie van de uitvaart is belangrijk voor het afscheid van uw dierbare. De locatie kan namelijk een bijdrage leveren aan het gevoel dat u overhoudt aan het afscheid. Bij het kiezen van een locatie is het goed om rekening te houden met een aantal dingen. Allereerst de hoeveelheid verwachte bezoekers bij de uitvaart. Ten tweede of de uitvaart een resomatie, crematie of begrafenis gaat worden en ten derde, mochten die bekend zijn, de wensen van de overledene.

Een uitvaart kan dus plaatsvinden op verschillende locaties. Het is goed om in acht te houden dat het mogelijk is om de uitvaartplechtigheid en de ‘nazit’ op verschillende locaties te houden. Zo kunt u er voor kiezen om de uitvaartplechtigheid op locatie X te houden en hierna naar locatie Y te gaan voor de nazit.

Een aantal veelvoorkomende locaties zijn de volgende:

  • Uitvaartcentrum
  • Crematorium/Resomatorium
  • Dorpshuis
  • Kerk
  • Thuis
  • Zaalcentrum/Restaurant

Voorganger

De nabestaanden kunnen zelf invulling geven aan de dienst, door zelf te spreken. Dit is niet voor iedereen weggelegd. Hiervoor kunt u ook iemand vragen om de uitvaartplechtigheid te leiden. Dit kan een geestelijk voorganger (dominee, priester, pastoraal werker) zijn vanwege een kerkelijke achtergrond. Of mensen die zich hebben toegelegd om uitvaartdiensten te begeleiden. In samenspraak met de nabestaanden of met u zal de dienst worden samengesteld. Het kan ook een keuze zijn om alleen maar muziek te draaien, zonder iets te zeggen of juist het tegenovergestelde.

Muziek

De muziekkeuze is uiteraard altijd heel persoonlijk. Het ten gehore brengen is daarbij ook divers. Dat kan via USB, Bluetooth, Spotify, CD met een live-artiest of koor, maar ook onder begeleiding van een orgel. Hierbij is het laten meezingen van de aanwezigen niet ongebruikelijk.

 

Iedere soort muziek is denkbaar. U kunt kiezen voor troostende liedjes, maar ook voor liedjes die de overledene mooi vond of die u bij de overledene vindt passen. Voor inspiratie van muziek kan het goed zijn om op internet te kijken voor uitvaart liedjes of bijvoorbeeld Spotify door te kijken. 

Condoleance

Er wordt veel gelegenheid gegeven aan betrokkenen om de nabestaanden hun medeleven te tonen. Dit kan aansluitend aan de rouwdienst. Maar ook vooraf aan de dienst zowel op de dag van de uitvaart zelf, of de avond ervoor. Ook geven nabestaanden wel eens de voorkeur om de dienst in besloten kring te houden en dan in de avond de condoleance. Er wordt dan minder spanning ervaren omdat de uitvaart geweest is.

Scroll naar boven