Uitvaartverzorging Erik van Zoest

Plaats van opbaren

Als er gelegenheid en ruimte is thuis, kan een thuisopbaring meehelpen aan de rouwverwerking. U kunt op ieder moment, zonder afspraak, naar de overledene toe in een vertrouwde omgeving. Het afscheid tot de dag van de uitvaart gaat dan geleidelijker. In huis kan eventueel een gedeelte afgeschermd worden, zodat een soort rouwkamer ontstaat.

De andere mogelijkheid is in een uitvaartcentrum. Hierbij is er thuis meer rust, omdat er misschien in die dagen minder aanloop is. Soms zijn de nabestaanden huiverig om het beeld van de overledene in huis op hun netvlies te houden, als ze later weer in die ruimte komen. Of om praktische redenen, omdat er bijvoorbeeld in huis geen opbaar mogelijkheden zijn. Welke keuze u ook maakt, het blijft een persoonlijke keuze waarvoor geen regel te geven is.

Verschillende manieren van opbaren

Er kan op bed of op een opbaarplank opgebaard worden. De overledene ligt op een heel natuurlijke wijze opgebaard en lijkt daardoor toegankelijker. De ”drempel” is minder hoog. De andere kant kan zijn dat het teveel op slapen lijkt en vooral voor kinderen kan dit verwarrend zijn. Als dan op de dag van de uitvaart iemand in de kist gelegd wordt, is die overgang groot.

Opbaren in de kist komt confronterend over. De harde werkelijkheid is zichtbaar. De andere kant kan zijn dat er beter naar het uiteindelijke afscheid toegewerkt kan worden, omdat er een aantal dagen zijn om aan deze situatie te wennen.

Scroll naar boven