Uitvaart mogelijkheden – Rouwdienst en voorganger

In de rouwdienst wordt afscheid genomen van de overledene. Dit kan in samenspraak met een voorganger, uzelf of iemand anders. Er wordt stilgestaan bij het leven, doen en laten van de overledene.

Rouwdienst en condoleance

De uitvaartdienst kan op verschillende manieren benoemd worden. Dit is afhankelijk van het karakter van de dienst. Ik geef u een aantal voorbeelden. Een protestante kerkdienst, Dienst van Woord en Gebed. Een Katholieke kerkdienst, Eucharistiedienst of -viering. Voor iemand die op hoge leeftijd is overleden kan men bijvoorbeeld dankdienst of herdenkingsdienst gebruiken. Bij jongeren komt afscheidsdienst of samenkomst ook voor. Rouwdienst gebruikt men ook regelmatig. Maar alle voorbeelden zijn suggesties, geen maat.

In de dienst kan men kaarsen aansteken, gedichten voorlezen, via een scherm foto’s tonen, video-opnamen maken, enz.

Voorganger

De nabestaanden kunnen zelf invulling geven aan de dienst, door zelf te spreken. Dit is niet voor iedereen weggelegd. Hiervoor kunt u een iemand vragen om de uitvaartplechtigheid te leiden. Dit kan een geestelijk voorganger (dominee, priester, pastoraal werker) zijn vanwege een kerkelijke achtergrond. Of mensen die zich hebben toegelegd om uitvaartdiensten te begeleiden. In samenspraak met de nabestaanden of met u zal de dienst worden samengesteld. Het kan ook een keuze zijn om alleen maar muziek te draaien, zonder iets te zeggen of juist het tegenovergestelde.

Muziek

De muziekkeuze is uiteraard altijd heel persoonlijk. Het ten gehore brengen is daarbij ook divers. Dat kan via cd (liefst originele) of USB, met een live-artiest of koor, maar ook onder begeleiding van een orgel. Hierbij is het laten meezingen van de aanwezigen niet ongebruikelijk.

Condoleance

Er wordt veel gelegenheid gegeven aan betrokkenen om de nabestaanden hun medeleven te tonen. Dit kan aansluitend aan de rouwdienst. Maar ook vooraf aan de dienst zowel op de dag van de uitvaart zelf, of de avond ervoor. Ook geven nabestaanden wel eens de voorkeur om de dienst in besloten kring te houden en dan in de avond de condoleance. Er wordt dan minder spanning ervaren omdat de uitvaart geweest is.

<<Terug naar Uitvaart mogelijkheden