Uitvaartverzorging Erik van Zoest

Resomeren

Resomeren is een nieuwe vorm van lijkbezorging. Dat zal de vierde worden naast begraven, cremeren en ter beschikking stellen aan de wetenschap. Resomeren, ook wel watercrematie genoemd wordt vanwege het invoeren veel vergeleken met cremeren, ook al lijkt het proces wat in de resomator plaatsvindt veel meer op het proces van begraven. De reden van de komst van deze vorm heeft met name te maken met duurzaamheid, vriendelijkheid en keuzevrijheid. Maar wat betekent dit voor u?

Bij het resomeren wordt de overledene eerst de resomator ingevoerd. Vervolgens wordt het proces in gang gezet via een paneel. Bij het proces wordt de cabine gevuld met water en een kleine hoeveelheid kaliumhydroxide, waardoor het proces van een begrafenis wordt nagebootst maar dan in een veel kortere tijd vanwege de omstandigheden in de cabine. Deze oplossing wordt namelijk verhit en tegelijkertijd wordt de druk in de cabine verhoogt zodat het water niet gaat koken. Na het proces, dat ongeveer 3 uur duurt, koelt de wateroplossing af. Zodra het proces is afgerond en de wettelijke wachttermijn van een maand is verstreken, krijgen de nabestaanden de as mee in een urn. Deze as heeft de kleur van onze botten (crème), doordat het proces zo schoon & steriel is. Dit is anders dan bij een crematie waarbij de as donkergrijs is.

De uitvaart is per definitie niet anders dan wanneer er is gekozen voor cremeren of begraven. Alleen de vorm van lijkbezorging zal anders zijn en wellicht de vorm van opbaren. Omdat de overledene niet in een kist de resomator in gaat, hoeft er niet perse een kist te worden aangeschaft. Als alternatief kan er gekozen worden voor een opbaring op een opbaarplank (soort bed), in een leenkist waarbij iedere keer de bekleding wordt vervangen, of in een wikkeldoek. 

Voor- en Nadelen

Voordelen

Nadelen

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Per definitie is resomeren niet duurder dan cremeren. Vanwege het feit dat resomeren nog niet wettelijk is toegestaan is dit nog moeilijk om te zeggen, aangezien er nog geen prijs aan vasthangt. De verwachting is echter dat de consumentenprijs van het proces zelf ongeveer in lijn zal liggen met dat van cremeren.

Momenteel is resomeren nog niet per wet toegestaan. Hoewel de onderzoeken al zijn gedaan, de wetgeving eromheen klaarligt en alle belangrijke partijen al akkoord zijn, moet de wet nog definitief worden doorgevoerd door de Tweede Kamer. Dit wordt waarschijnlijk 2024. 

Ja, dit gaat hetzelfde als bij een crematie. Dit betekent dat u zelf mag kiezen of u mee wilt naar de invoer en tot hoever u erbij wilt blijven. Mocht het toch teveel worden, kunt u dit dan ook ter aller tijden aangeven. Als u niet bij de invoer wilt zijn, is het eventueel ook nog mogelijk om de overledene wel naar de desbetreffende ruimte toe te brengen.

Het is begrijpelijk als u een resomator wilt bekijken vanwege interesse of voor de overweging omtrent de keuze voor uw eigen uitvaart. Dit kan momenteel nog niet gemakkelijk. Zodra de resomator in ’t Vijfde Seizoen in Ommeren staat, is dit wel mogelijk via een afspraak of een Open Avond. 

Niet alle soorten kleding kunnen mee de resomator in. Alleen kleding waarvan verzekerd kan worden dat het van 100% dierlijke producten is gemaakt, mag aanblijven. Ook zijn er door Wikkelgoed speciale ‘lijkwaden‘ ontwikkeld voor het resomeren die gemaakt zijn van 100% wol. Hier wordt de overledene dan ingewikkeld voordat hij/zij de resomator ingaat. Klik op de afbeelding hieronder om de door Wikkelgoed ontwikkelde lijkwaden te bekijken.

Alle dingen die de resomator mee ingaan en niet worden ontbonden, komen er weer steriel en dus schoon uit. Protheses bijvoorbeeld, worden niet aangetast en zouden bij wijze van spreken direct kunnen worden hergebruikt.

Bij een resomatie blijft er een soort poederas over, crèmekleurig. Het heeft namelijk de kleur van onze botten en kan dus worden beschouwd als vriendelijker dan de donkergrijze as die overblijft na een crematie. De hoeveelheid as is relatief meer dan bij cremeren.

Het is wettelijk bepaald dat de as van uw dierbare een maand in het resomatorium dient te blijven. Deze termijn gaat in vanaf de dag van de resomatie. De as kan dus worden opgehaald vanaf een maand en een dag na de dag van de resomatie. Dit ophalen kan worden gedaan door uzelf of de uitvaartonderneming.

 

Voorbeeld: De resomatie vindt plaats op 1 januari, dan kan de as worden opgehaald vanaf 2 februari.

Let op! Wacht u te lang met ophalen, kan het zijn dat hier na geringe tijd meerkosten voor in rekening worden gebracht.

Scroll naar boven