Uitvaartverzorging Erik van Zoest

Nazorg

Voor de nabestaanden begint na de uitvaart een nieuwe periode, waarin de realiteit langzaam doordringt. Met vallen en opstaan wordt getracht om het persoonlijke verlies vorm te geven, met de lege plek verder te gaan. Na de dag van de uitvaart houdt de zorg van Uitvaartverzorging Erik van Zoest daarom niet op. Na de uitvaart nemen we nog een aantal keer contact op, naar behoefte, om te praten over de uitvaart, maar ook over hoe het verder gaat met de nabestaanden.

Financieel

Mochten er uitvaartpolissen zijn, dan kunnen wij als uitvaartverzorging de juiste papieren naar de juiste verzekeringsmaatschappijen opsturen, zodat zij de waardes uitkeren en eventuele premies die nog worden afgeschreven stopzetten. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

 

Als er hulp gewenst is met de belastingaangifte of de administratieve afwikkeling, dan zijn daarvoor mensen inzetbaar om u daarin te begeleiden of indien gewenst, alles te verzorgen.

Grafmonument of asbestemming

Voor de rouwverwerking kan een grafmonument of asbestemming heel belangrijk zijn. Dit is iets tastbaars en een soort eerbetoon aan de overledene. Hierin kunnen wij u adviseren en begeleiden. Zo kunnen wij u in contact brengen met een steenhouwerij of een boek/websites aanreiken met mogelijkheden omtrent de asbestemming. Meer informatie over deze vorm van nazorg kunt u vinden onder de pagina grafmonument en asbestemming.

Praktische en mentale informatie

Als handleiding krijgen de nabestaanden de gids van Zorgen Erna, een papieren- of online-versie. Hierin staat alles beschreven wat er na de uitvaart nog geregeld dient te worden. Maar ook waar de nabestaanden emotioneel mee te maken kunnen krijgen.

Dankbetuiging

Om iedereen te bedanken voor hun steun en medeleven wordt er regelmatig een dankbetuiging verzorgd. Dit kan via een persoonlijk kaartje of een advertentie in een krant. Bij een Katholieke uitvaart worden in de regel bidprentjes uitgereikt, die tevens als dankbetuiging worden beschouwd. Een dankbetuiging versturen of een advertentie plaatsten gebeurt meestal rond zes weken na het overlijden. 

Scroll naar boven