Uitvaartverzorging Erik van Zoest

Financieel

Een overlijden roept allerlei emoties op. Het is vooral een gevoelsbeleving. Helaas hoort er ook een financiële kant bij. Hiervoor kunt u voorzorgsmaatregelen treffen. Met betrekking tot de financiële gevolgen op het inkomen en de woonsituatie voor u of uw nabestaanden, kunt u het beste terecht bij uw accountant of financieel adviseur. Voor alles met betrekking tot de uitvaart volgt hier meer informatie.

Kostenindicatie

Iedere uitvaart is uniek, omdat ieder mens uniek is. Mede daardoor is een exacte raming niet te geven. Het hangt af van de plaats van overlijden, het rouwvervoer, soort kist, aantal belangstellenden, soort dienst, begraafplaats of resomatorium/crematorium, grafmonument of asbestemming, advertenties en eventueel bloemen of andere wensen. Gemiddeld genomen is begraven duurder dan een resomatie/crematie.

Heel globaal kan gesteld worden dat een uitvaart tussen de 5.000 en 8.000 euro kost. De nota van de begraafplaats ligt tussen de 2.000 en 5.000 euro, voor een grafmonument tussen de 1.800 en 4.000 euro en tot slot voor een crematorium tussen de 800 en 2.000 euro. De prijzen van asbestemming zijn afhankelijk van de keuze tussen bijvoorbeeld een verstrooiing, verwerking in sieraden of bijzetting in een urnenmuur. Hierdoor kunnen de verschillen oplopen van ongeveer 0 tot 4.500 euro.

Wilt u een exacte raming waarin al uw wensen zijn opgenomen, neem dan vrijblijvend contact op.

Verzekeringen

Mocht u zelf onvoldoende middelen hebben om een uitvaart te betalen of wilt u sowieso ingedekt zijn voor de totale kosten of een gedeelte daarvan, dan kunt u een kapitaalverzekering (waarbij u zelf de regie behoudt) of naturaverzekering (waarbij een afgepast pakket wordt aangeboden via de verzekeraar) afsluiten.

Kapitaalverzekering

Hierbij wordt een kapitaal, een geldbedrag, verzekerd. Hiervoor zijn twee mogelijkheden:
1. Maandelijks wordt over een bepaalde periode een premie betaald. Er zal na het overlijden een afgesproken bedrag worden uitgekeerd, eventueel met index of winstdeling. Ook als de premie niet meer betaald hoeft te worden. Gedurende de looptijd van de premiebetaling kunt u het maandbedrag en verzekerde bedrag aanpassen.
2. In een depot wordt een bedrag gestort, bijvoorbeeld 4.000 euro. De verstrekker van de polis kan het geld beleggen, waardoor de waarde stijgt en de polisbeheerder na het overlijden 4.000 euro plus het opgebouwde kapitaal moet uitkeren.

Naturaverzekeringen met vrije keuze uitvaartverzorger

Bij deze verzekering wordt geen bedrag uitgekeerd maar wordt de nota van de uitvaart betaald. De naturaverzekeraars hanteren hiervoor vaste bedragen. Mochten de werkelijke kosten hierboven komen, dan moeten de nabestaanden het verschil bijbetalen. De naturaverzekeraars willen nog wel eens laten voorkomen dat men verplicht is om de uitvaartverzorger te accepteren die de verzekeraar voorstelt. Dit is echter een grote misvatting. U blijft vrij in de keuze van uitvaartverzorger. De premie wordt maandelijks geïnd en heeft een levenslange looptijd.
Scroll naar boven