NAZORG

Nazorg
Voor de nabestaanden begint na de uitvaart een nieuwe periode, waarin de realiteit langzaam doordringt. Met vallen en opstaan wordt getracht om het persoonlijke verlies vorm te geven, met de lege plek verder te gaan. Na de dag van de uitvaart houdt de zorg van Uitvaartverzorging Erik van Zoest daarom niet op. Na de uitvaart kom ik minimaal nog drie keer op bezoek om te praten over de uitvaart, maar ook hoe het verder met de nabestaanden gaat. Lukt het de nabestaanden de draad, gezien de omstandigheden, weer een beetje op te pakken.

Praktische en mentale informatie
Als handleiding krijgen de nabestaanden de gids van Zorgen Erna gespecificeerd op partner of alleenstaand. Hierin staat alles beschreven wat er na de uitvaart nog geregeld moet worden. Maar ook waar de nabestaanden emotioneel mee te maken kunnen krijgen. Begeleiding en een luisterend oor bij de geestelijke verwerking van het gemis is mogelijk. Ook hiervoor kunt u terecht bij Uitvaartverzorging Erik van Zoest in samenwerking met bijvoorbeeld Marriet van Rekum, verlies- en rouwverwerking.

Dankbetuiging
Om iedereen te bedanken voor hun steun en medeleven kan er een dankbetuiging worden verzorgd. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een persoonlijk kaartje of een advertentie in een krant. Bij een (kerkelijke) Katholieke uitvaart worden in de regel bidprentjes uitgereikt, die tevens als dankbetuiging worden beschouwd. Een dankbetuiging versturen of een advertentie plaatsten gebeurt meestal rond de zes weken na het overlijden. Een ander moment is echter ook denkbaar.

Financieel
Mochten er uitvaartpolissen zijn, dan kunnen wij als uitvaartverzorging de juiste papieren naar de juiste verzekeringsmaatschappijen opsturen, zodat zij het geld uitkeren. Als er hulp gewenst is met de belastingaangifte of de administratieve afwikkeling, dan zijn daarvoor mensen inzetbaar om u of uw nabestaanden daarin te begeleiden of om alles te verzorgen.

Grafmonument of asbestemming
Voor de rouwverwerking kan een grafmonument of asbestemming heel belangrijk zijn. Dit is iets tastbaars en een eerbetoon aan de overledene. Hierin kan ik u adviseren en begeleiden.
Meer informatie over deze vorm van nazorg kunt u vinden onder de pagina grafmonument en asbestemming.