Actueel Nieuws

Resomeren, dé nieuwe vorm van Lijkbezorging?

Resomeren is een nieuwe vorm van lijkbezorging. Momenteel kennen we de opties om te begraven, te cremeren of jezelf beschikbaar te stellen aan de wetenschap, al wordt die laatste weinig gebruikt. Er kan dus op korte termijn een vierde optie bij gaan komen. Resomeren, ook wel ‘watercrematie’ genoemd. Uit onderzoek van TNO blijkt dat resomeren behoorlijk milieuvriendelijker is dan zowel begraven als cremeren.

Hoe werkt het?

Bij het resomeren wordt de overledene een hogedruk-cabine ingevoerd. Vervolgens wordt het proces in gang gezet. Hierbij wordt de cabine gevuld met water (ongeveer 95%) en een kleine hoeveelheid kaliumhydroxide (ongeveer 5%). Deze oplossing wordt verhit en tegelijkertijd wordt de druk in de cabine verhoogt zodat het water niet gaat koken. Na het proces, dat ongeveer 3 à 4 uur duurt, koelt de wateroplossing af. Nadat het proces is afgerond blijft er nog poeder en teren botten over. De botten en tanden, die ook overblijven bij een ‘gewone’ vuurcrematie, worden bij het resomeren vermalen tot een soort helder en schoon wit poeder. Dit oogt anders dan de donkergrijze as die overblijft na een vuurcrematie en kan dus gezien worden als ‘vriendelijker’. De overblijfselen in de vorm van het witte poeder krijgen de nabestaanden mee in een urn, net zoals na een crematie.

Voordelen van Resomeren

Allereerst is resomeren duurzamer dan zowel begraven als cremeren. Het effect op het milieu is zelfs nihil volgens onderzoekers van het TNO. Zo is er geen CO2 uitstoot en is er geen gas nodig. Daarnaast kunnen sieraden eventueel mee de cabine in en deze zullen er onbeschadigd weer uit komen. Ook implantaten zoals een pacemaker of een kunstheup kunnen mee de resomator in en worden na het proces gerecycled. Deze komen er namelijk onaangetast en steriel uit.

In beeld

Begin dit jaar, op 1 januari 2022, werd mensenrechtenactivist Desmond Tutu geresomeerd. Bent u benieuwd naar meer informatie hierover en het resomeren in het algemeen? Kijk dan de documentaire ”De Duurzame Dood” van de NPO terug door op de knop hieronder te drukken.

Is Resomeren al mogelijk?

Op dit moment is mensen resomeren nog niet toegestaan in Nederland, het resomeren van dieren wel. Om het resomeren van mensen te legaliseren is een wijziging in de Wet op de Lijkbezorging nodig. Ook de gezondheidsraad moet er goedkeuring voor geven, maar dit is al gebeurd in mei 2020. De nieuwe versie van de Wet op de Lijkbezorging wordt hoogstwaarschijnlijk eind 2022 of begin 2023 ingevoerd.

Bronnen

  • E.E.K., & Kok, H. J. G. (2011, augustus). Milieueffecten van verschillende uitvaarttechnieken (034.24026). TNO. https://www.uitvaart.nl/docs/20110812-DEF-Eindrapport-TNO-NED.pdf
  • Kremer, W. (2017, 22 mei). Dissolving the dead. BBC News. Geraadpleegd op 31 maart 2022, van https://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-sh/dissolving_the_dead
  • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (2020, 17 november). Toelaatbaarheid nieuwe vormen van lijkbezorging. Advies | Gezondheidsraad. Geraadpleegd op 31 maart 2022, van https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2020/05/25/toelaatbaarheid-nieuwe-vormen-van-lijkbezorging
  • Topuitvaarten. (z.d.). Resomatie. Resomatie. Geraadpleegd op 31 maart 2022, van https://www.resomatie.nl/

Lees meer

Door Erik van Zoest
15 Jaar Uitvaartverzorging

Afgelopen 6 januari 2021 was een bijzondere dag. Het was precies 15 jaar geleden dat ik me heb ingeschreven bij de kamer van Koophandel als zelfstandige. Met een bepaald doel voor ogen, maar niet wetende hoe zich dat zou gaan ontwikkelen. Met “respect voor alle wensen en aandacht voor alle mensen” wordt steeds het uiterste gedaan vorm te geven aan een passend afscheid. Nu 15 jaar later, vele ervaringen rijker, hebben we (want ik kan het natuurlijk niet alleen) vele mensen mogen bijstaan die met een overlijden werden geconfronteerd. Ik kan niet anders zeggen, dankbaar te zijn voor het vertrouwen dat we elke keer weer krijgen en hoe dichtbij je, bij mensen en hun vertrouwde omgeving mag komen.

Iedere uitvaart is weer een ervaring op zich en daar draag je ook altijd iets van mee. Van uitvaarten die in soort eenzaamheid plaatsvinden tot aan waar meer dan 1000 mensen bij aanwezig zijn. Ook dat je van meerdere generaties binnen één gezin een uitvaart verzorgt, soms zelfs op dezelfde dag. Maar ook bij mogen dragen aan MH17, of meewerken aan documentaires zoals onlangs over Ischa Meijer, of uitvaarten van of naar het buitenland en binnen Nederland van Groningen, Friesland tot aan Vlissingen. Alle mogelijke manieren van overlijden van prematuur tot 100 plus.

Dankbaar voor dit carrièrehoogtepunt.

Erik van Zoest

En dan de laatste 10 maanden natuurlijk het Covid-19 virus en wat dat van iedereen vraagt. In alles proberen met de nabestaanden te zoeken naar mogelijkheden die uiteindelijk recht doen aan het leven is heel dankbaar om bij betrokken te mogen zijn. Het is natuurlijk heel dubbel in onze branche, maar als het feit van een overlijden er is, dan hoop ik nog vele jaren met al mijn medewerkers/collegae, maar ook met alle betrokkenen van de diverse locaties waar diensten en condoleances gehouden kunnen worden, alsook toeleveranciers en met de medewerkers van de begraafplaatsen en crematoria en zorginstellingen iedereen te mogen bijstaan in een zeer bepalend stuk van een mensenleven.

Lees meer

Door Erik van Zoest
Een overlijden, wat dan?

Ingen-Zetten. Uitvaartverzorging Erik van Zoest en Rouw- en verliesbegeleiding Marriet van Rekum vullen elkaar aan waar dat gewenst is. In de breedste betekenis van Respect voor alle wensen, aandacht voor alle mensen wordt zorg geboden rond een overlijden aan de betrokken personen.

Rouwen is langzaam beseffen, dat door verlies van een dierbare je leven ingrijpend verandert. Dit kan al beginnen voor een overlijden. Daarbij kan Erik van Zoest ondersteunen met het vormgeven van de uitvaart. De zorg stopt echter niet op de dag van de uitvaart. Na de uitvaart worden de nabestaanden nog een aantal keren bezocht. Hierbij wordt teruggekeken op de uitvaart en kan er verder begeleid worden in uw keuze voor onder andere een dankbetuiging of grafmonument.
Buiten de uitvaart om is soms extra hulp nodig met het rouwproces. Hierbij kan Marriet van Rekum als gespecialiseerd rouw- en verliesbegeleidster een handvat bieden. Doorverwijzing naar Marriet via de huisarts is mogelijk, ook voor kinderen.

Zorgen met één doel voor ogen
Zorgen met alles wat gegeven is in ons vermogen

Zorgen in een tijd die stil lijkt te staan
Zorgen in een tijd die toch blijkt door te gaan

Zorgen rondom een overlijden
Zorgen die niemand kan vermijden

Zorgen met respect voor alle wensen
Zorgen met aandacht voor alle mensen

Erik en Marriet

Voor informatie of vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen met Marriet van Rekum, Panta Rhei Hulpverlening, Onze Lieve Vrouwestraat 30, 6666 AL Heteren, tel 06 – 28 52 18 83 of via www.rouw-en-verliesbegeleiding.nl en met Erik van Zoest, De Brenk 1A te Ingen, tel 0344 – 65 55 32.

Lees meer

Door Erik van Zoest