Actueel Nieuws

“Een laatje voor later”

Spreek op tijd over uw levenseinde!

 

Met goede voorzorgsmaatregelen en een beetje extra hulp kunnen ouderen meestal goed thuis blijven wonen. In de bijeenkomsten van het ‘Laatje voor Later’ komen verschillende thema’s aan de orde en worden senioren uitgedaagd om na te denken over hun wensen voor de toekomst.

Op woensdag 19 oktober a.s.  is een bijeenkomst in het Kulturhus Lienden over het naderende levenseinde.

Dit is misschien een vreemd onderwerp denkt u, want wat heeft doodgaan met de toekomst te maken?

Alles is het antwoord!

Beslissingen over uw dood zijn misschien wel de meest persoonlijke en voor velen moeilijk.

Daarom is het belangrijk ze zorgvuldig te overwegen en met elkaar of met familieleden hierover te elkaar praten.

Tijdens de bijeenkomst ontvangt u informatie en kunt u vragen stellen over de uitvaartmogelijkheden, de te treffen financiële maatregelen en hoe u deze kunt vastleggen.

Datum en aanvang:       

19 oktober om 14:00 uur

Waar:

Kulturhus, Koningin Beatrixplein 1 Lienden

Sprekers:                           

Dhr. Erik van Zoest, uitvaartverzorger

Dhr. Govert-Jan Hoogeboom, notaris

Toegang:                           

Gratis. Senioren, kinderen, familieleden, mantelzorgers zijn hartelijk welkom!

Info:

Welzijn Buren, Ankie Bongers tel: 0344-602337

Lees meer

Door Erik van Zoest
Een overlijden, wat dan?

Ingen-Zetten. Uitvaartverzorging Erik van Zoest en Rouw- en verliesbegeleiding Marriet van Rekum vullen elkaar aan waar dat gewenst is. In de breedste betekenis van Respect voor alle wensen, aandacht voor alle mensen wordt zorg geboden rond een overlijden aan de betrokken personen.

Rouwen is langzaam beseffen, dat door verlies van een dierbare je leven ingrijpend verandert. Dit kan al beginnen voor een overlijden. Daarbij kan Erik van Zoest ondersteunen met het vormgeven van de uitvaart. De zorg stopt echter niet op de dag van de uitvaart. Na de uitvaart worden de nabestaanden nog een aantal keren bezocht. Hierbij wordt teruggekeken op de uitvaart en kan er verder begeleid worden in uw keuze voor onder andere een dankbetuiging of grafmonument.
Buiten de uitvaart om is soms extra hulp nodig met het rouwproces. Hierbij kan Marriet van Rekum als gespecialiseerd rouw- en verliesbegeleidster een handvat bieden. Doorverwijzing naar Marriet via de huisarts is mogelijk, ook voor kinderen.

Zorgen met één doel voor ogen
Zorgen met alles wat gegeven is in ons vermogen

Zorgen in een tijd die stil lijkt te staan
Zorgen in een tijd die toch blijkt door te gaan

Zorgen rondom een overlijden
Zorgen die niemand kan vermijden

Zorgen met respect voor alle wensen
Zorgen met aandacht voor alle mensen

Erik en Marriet

Voor informatie of vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen met Marriet van Rekum, Panta Rhei Hulpverlening, Onze Lieve Vrouwestraat 30, 6666 AL Heteren, tel 06 – 28 52 18 83 of via www.rouw-en-verliesbegeleiding.nl en met Erik van Zoest, De Brenk 1A te Ingen, tel 0344 – 65 55 32.

Lees meer

Door Erik van Zoest
Ruimte en rust

Het gefaseerde gebruik van het natuurgebied voor de uitgifte van graven, zorgt ervoor dat de bos- en natuurontwikkeling alle tijd en ruimte krijgt. Daardoor is er steeds veel rust in het gebied. Dat is ook voor bezoekers belangrijk. Niet meer dan een vijfde deel van het gebied zal tegelijk in gebruik zijn voor natuurbegraven. Grafmonumenten en markeringen zijn uitsluitend van organisch materiaal dat van nature in het gebied voorkomt. Mede daardoor houdt het bos zijn natuurlijke karakter. Alle activiteiten zijn kleinschalig en hebben een intiem karakter.

Beheerder Gé Peterink is tevreden met de ministeriële goedkeuring van de gekozen aanpak en werkwijze. “We krijgen van nabestaanden en bezoekers veel positieve reacties. Het is ook voor hen belangrijk, omdat er vertrouwen uit blijkt in onze aanpak. De positieve reacties ondersteunen en motiveren ons om op deze manier verder te gaan”, aldus Gé Peterink in een reactie.

Lees meer

Door Erik van Zoest