Actueel Nieuws

Coronavirus

Uitvaartbranche treft maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus

 15 mrt. 2020


Heden, 15 maart 17.30 uur, heeft de overheid de volgende aanvullende maatregelen getroffen in de aanpak van het coronavirus.

Alle scholen, eet- en drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshop sluiten vanaf 15 maart 18.00 uur tot en met 6 april de deuren.

Het bestuursteam coronavirus, bestaande uit bestuursleden van BGNU, LOB, LVC, Nardus en een arbeidsdeskundige, komt op basis hiervan tot de conclusie dat bijeenkomsten – ook die met minder dan 100 personen – vanaf 15 maart 18.00 uur niet meer zijn toegestaan.

Het bestuursteam coronavirus geeft de volgende dringende adviezen:

 • De geplande uitvaarten voor maandag 16 maart vinden gewoon doorgang.
 • Uitvaartplechtigheden in uitvaartcentra, crematoria of begraafplaatsen voor dinsdag en verder worden alleen bijgewoond door maximaal 30 personen (dit was in de 1e graad bloed- en aanverwanten, maar is uit ethisch oogpunt aangepast).
 • Voor rouwbezoek en condoleancebezoek gelden dezelfde restricties.
 • Aan de aanwezigen kan een cateringvoorziening aangeboden worden.
 • Van de aanwezigen wordt gevraagd minimaal 1,5 meter van elkaar afstand te nemen.
 • Vanaf 15 maart dienen de uitvaarten telefonisch besproken te worden. De gemaakte afspraken bevestigt u per e-mail waarbij u de opdrachtgever vraagt deze mail voor akkoord te bevestigen.

Mocht RIVM met aanvullende maatregelen komen, dan wordt u hierover geïnformeerd.

Op de RIVM-website is een groot aantal vragen en antwoorden gepubliceerd speciaal voor de uitvaartbranche. Veel vragen en antwoorden zijn daar terug te vinden.

Het RIVM zal hun overzicht met vragen en antwoorden nog aanvullen met een instructie voor het contact met nabestaanden in hun thuissituatie (ophalen en overbrengen). Vooruitlopend hierop adviseert het bestuursteam coronavirus om de volgende vragen tijdens het meldingsgesprek te stellen:

 • Zijn er aanwezigen die koorts hebben?
 • Zijn er aanwezigen die zich grieperig voelen?
 • Zijn er aanwezigen die verkouden zijn of veel hoesten en/of niezen?

Mocht de melder hierop positief antwoorden, tref dan bij het ophalen van de overledene de volgende maatregelen:

 • Verzoek alle nabestaanden aanwezig in het huis om 1,5 meter afstand van u te nemen.
 • Ga zonder nabestaanden naar de ruimte waar de overledene ligt.
 • Verricht daar uw gebruikelijke werkzaamheden en verlaat het pand.
 • Reinig direct uw handen met desinfecterende handengel.

Condoleren

Omdat we geen handen schudden, is ons advies om op een alternatieve wijze de nabestaanden te condoleren door bijvoorbeeld uw hand op uw hart te leggen en de condoleance uit te spreken. Ook het namasté gebaar is tegenwoordig een mooi geaccepteerd gebaar om uw medeleven te uiten.

Crematorium en Begraafplaats

Wij willen u erop wijzen dat crematoria en begraafplaatsen de richtlijnen van het RIVM strikt opvolgen. Zij hebben autonome bevoegdheid en kunnen hun eigen aanvullende beslissingen hierin nemen.  Zodoende ontstaat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen onze branche.

Zie voor meer informatie de websites van LOB, LVC en Nardus.

Tot slot

BGNU staat in nauw contact met de RIVM zodat nieuwe of aanvullende informatie direct aan u kan worden doorgegeven.

Lees meer

Door Erik van Zoest
“Een laatje voor later”

Spreek op tijd over uw levenseinde!

 

Met goede voorzorgsmaatregelen en een beetje extra hulp kunnen ouderen meestal goed thuis blijven wonen. In de bijeenkomsten van het ‘Laatje voor Later’ komen verschillende thema’s aan de orde en worden senioren uitgedaagd om na te denken over hun wensen voor de toekomst.

Op woensdag 19 oktober a.s.  is een bijeenkomst in het Kulturhus Lienden over het naderende levenseinde.

Dit is misschien een vreemd onderwerp denkt u, want wat heeft doodgaan met de toekomst te maken?

Alles is het antwoord!

Beslissingen over uw dood zijn misschien wel de meest persoonlijke en voor velen moeilijk.

Daarom is het belangrijk ze zorgvuldig te overwegen en met elkaar of met familieleden hierover te elkaar praten.

Tijdens de bijeenkomst ontvangt u informatie en kunt u vragen stellen over de uitvaartmogelijkheden, de te treffen financiële maatregelen en hoe u deze kunt vastleggen.

Datum en aanvang:       

19 oktober om 14:00 uur

Waar:

Kulturhus, Koningin Beatrixplein 1 Lienden

Sprekers:                           

Dhr. Erik van Zoest, uitvaartverzorger

Dhr. Govert-Jan Hoogeboom, notaris

Toegang:                           

Gratis. Senioren, kinderen, familieleden, mantelzorgers zijn hartelijk welkom!

Info:

Welzijn Buren, Ankie Bongers tel: 0344-602337

Lees meer

Door Erik van Zoest
Een overlijden, wat dan?

Ingen-Zetten. Uitvaartverzorging Erik van Zoest en Rouw- en verliesbegeleiding Marriet van Rekum vullen elkaar aan waar dat gewenst is. In de breedste betekenis van Respect voor alle wensen, aandacht voor alle mensen wordt zorg geboden rond een overlijden aan de betrokken personen.

Rouwen is langzaam beseffen, dat door verlies van een dierbare je leven ingrijpend verandert. Dit kan al beginnen voor een overlijden. Daarbij kan Erik van Zoest ondersteunen met het vormgeven van de uitvaart. De zorg stopt echter niet op de dag van de uitvaart. Na de uitvaart worden de nabestaanden nog een aantal keren bezocht. Hierbij wordt teruggekeken op de uitvaart en kan er verder begeleid worden in uw keuze voor onder andere een dankbetuiging of grafmonument.
Buiten de uitvaart om is soms extra hulp nodig met het rouwproces. Hierbij kan Marriet van Rekum als gespecialiseerd rouw- en verliesbegeleidster een handvat bieden. Doorverwijzing naar Marriet via de huisarts is mogelijk, ook voor kinderen.

Zorgen met één doel voor ogen
Zorgen met alles wat gegeven is in ons vermogen

Zorgen in een tijd die stil lijkt te staan
Zorgen in een tijd die toch blijkt door te gaan

Zorgen rondom een overlijden
Zorgen die niemand kan vermijden

Zorgen met respect voor alle wensen
Zorgen met aandacht voor alle mensen

Erik en Marriet

Voor informatie of vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen met Marriet van Rekum, Panta Rhei Hulpverlening, Onze Lieve Vrouwestraat 30, 6666 AL Heteren, tel 06 – 28 52 18 83 of via www.rouw-en-verliesbegeleiding.nl en met Erik van Zoest, De Brenk 1A te Ingen, tel 0344 – 65 55 32.

Lees meer

Door Erik van Zoest
Ruimte en rust

Het gefaseerde gebruik van het natuurgebied voor de uitgifte van graven, zorgt ervoor dat de bos- en natuurontwikkeling alle tijd en ruimte krijgt. Daardoor is er steeds veel rust in het gebied. Dat is ook voor bezoekers belangrijk. Niet meer dan een vijfde deel van het gebied zal tegelijk in gebruik zijn voor natuurbegraven. Grafmonumenten en markeringen zijn uitsluitend van organisch materiaal dat van nature in het gebied voorkomt. Mede daardoor houdt het bos zijn natuurlijke karakter. Alle activiteiten zijn kleinschalig en hebben een intiem karakter.

Beheerder Gé Peterink is tevreden met de ministeriële goedkeuring van de gekozen aanpak en werkwijze. “We krijgen van nabestaanden en bezoekers veel positieve reacties. Het is ook voor hen belangrijk, omdat er vertrouwen uit blijkt in onze aanpak. De positieve reacties ondersteunen en motiveren ons om op deze manier verder te gaan”, aldus Gé Peterink in een reactie.

Lees meer

Door Erik van Zoest