Asbestemming

Als de crematie heeft plaatsgevonden is het wettelijk verplicht dat de as in een niet toegankelijke ruimte van het crematorium wordt bewaard. Na een maand hebben de nabestaanden de vrijheid om over de as te beschikken. Deze maand is mede bedoeld om geen overhaaste beslissingen te nemen.

De mogelijkheden voor asbestemming zijn bijna onbeperkt. Op deze pagina noem ik de meest voorkomende vormen van asbestemming:

* verstrooien met of zonder familie

– bij het crematorium of begraafplaats

– over zee

– op particuliere grond, hiervoor is toestemming nodig van de grondeigenaar

* op een plaatsje thuis, in huis of tuin bijvoorbeeld in een urn

* in een urnenmuur bij het crematorium of begraafplaats

* bijzetten in een graf of bij een andere urn

* as verdelen onder nabestaanden

* as verwerken in glas- of gedenksieraden

* as verwerken in gedenktekens om neer te zetten (bijvoorbeeld van glas)

Voor extra informatie kunt u terecht bij de uitvaartverzorger of een crematorium.
 

<<Terug naar Nazorg