Een overlijden, wat dan?

Ingen-Zetten. Uitvaartverzorging Erik van Zoest en Rouw- en verliesbegeleiding Marriet van Rekum vullen elkaar aan waar dat gewenst is. In de breedste betekenis van Respect voor alle wensen, aandacht voor alle mensen wordt zorg geboden rond een overlijden aan de betrokken personen.

Rouwen is langzaam beseffen, dat door verlies van een dierbare je leven ingrijpend verandert. Dit kan al beginnen voor een overlijden. Daarbij kan Erik van Zoest ondersteunen met het vormgeven van de uitvaart. De zorg stopt echter niet op de dag van de uitvaart. Na de uitvaart worden de nabestaanden nog een aantal keren bezocht. Hierbij wordt teruggekeken op de uitvaart en kan er verder begeleid worden in uw keuze voor onder andere een dankbetuiging of grafmonument.
Buiten de uitvaart om is soms extra hulp nodig met het rouwproces. Hierbij kan Marriet van Rekum als gespecialiseerd rouw- en verliesbegeleidster een handvat bieden. Doorverwijzing naar Marriet via de huisarts is mogelijk, ook voor kinderen.

Zorgen met één doel voor ogen
Zorgen met alles wat gegeven is in ons vermogen

Zorgen in een tijd die stil lijkt te staan
Zorgen in een tijd die toch blijkt door te gaan

Zorgen rondom een overlijden
Zorgen die niemand kan vermijden

Zorgen met respect voor alle wensen
Zorgen met aandacht voor alle mensen

Erik en Marriet

Voor informatie of vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen met Marriet van Rekum, Panta Rhei Hulpverlening, Onze Lieve Vrouwestraat 30, 6666 AL Heteren, tel 06 – 28 52 18 83 of via www.rouw-en-verliesbegeleiding.nl en met Erik van Zoest, De Brenk 1A te Ingen, tel 0344 – 65 55 32.